การบินไทย 63 เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดจำนวน

การบินไทย 63 เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดจำนวน

ADVERTISEMENT

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานบริษัทในเครือ หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดจำนวน สมัครออนไลน์!

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

 • ฝ่ายครัวการบิน
 • ฝ่ายคาร์โก้
 • ฝ่ายช่าง
 • ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
 • ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
 • ประจำออฟฟิศ

ตำแหน่งที่เปิด

 • ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 • พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER)
 • พนักงานขายและเก็บเงิน ร้าน Puff & Pie
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant) ประจำสำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ
 • ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ
 • พนักงานบริการ (Sale & Service) (CC-S)
 • พนักงานบริการภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
 • แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ
 • พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)
 • พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)
 • กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP)
 • กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)
 • แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ
 • Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

 • พนักงานจัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) / 2C-S
 • Equipment Operator ประจำสถานีภูเก็ต
 • Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต
 • พนักงานควบคุมแรงงานขนถ่ายสัมภาระบนเครื่องบิน
 • พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)
 • พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานยนต์ในลานจอดเครื่องบิน (2B)
 • ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P) Helper
 • พนักงานขับรถอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)
 • พนักงานขับรถลาก TOE-BAR เครื่องบิน (2P-M)
 • Equipment Operator (2P)
 • Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)
 • Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)
 • Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
 • Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
 • พนักงานขับรถ (DRIVER) สถานีภูเก็ต (HKTGO)
 • ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยานสุวรรณภูมิ (2P-D/E)

ฝ่ายประจำอ๊อฟฟิศ

 • International Relations Coordinator (S4)
 • TICKETING RESERVATION (Agent 1)
 • System Programmer 1 (VS)
 • System Programmer 1 (VO)
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
 • ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
 • Human Resources Officer
 • CLERK (9L)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

http://www.wingspantg.com

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"