วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"