องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2562

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง 1 อัตรา
เงินเดิอน : 9,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
มีความสามารถเหมาะสมในหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ชั้น3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2562 โทร.073-203-628

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"