ทีโอที รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563

ทีโอที รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563

ADVERTISEMENT

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 24 ก.พ. 63

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก) (จำนวน – อัตรา)
เงินเดือน : –
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์
 • Computer Information,
 • Computer Information
 • System,
 • Computer Science,
 • Information Technology,
 • Internet and E-Commerce
 • Technology, Internet and
 • Multimedia Engineering v5o
 • สาขาอิน ๆ ที่เกยวข้อง

2. ตำแหน่ง : วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์(บุคคลภายนอก) (จำนวน – อัตรา)
เงินเดือน : –
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร
 • โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ
 • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
 • Computer Information,
 • Computer Information System,
 • Computer Science,
 • Information Technology,
 • Internet and E-Commerce
 • Technology, Internet and
 • Multimedia Engineering
 • หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง : วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (เฉพาะลูกจ้านิติบุคคล) (จำนวน – อัตรา)
เงินเดือน : –
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

ADVERTISEMENT
 • ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร
 • โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ
 • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
 • Computer Information,
 • Computer Information System,
 • Computer Science,
 • Information Technology,
 • Internet and E-Commerce
 • Technology, Internet and
 • Multimedia Engineering
 • หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป (จำนวน – อัตรา)
เงินเดือน : –
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

 • ปริญญาตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง : นักบริหารผลิตภันฑ์ (จำนวน – อัตรา)
เงินเดือน : –
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

 • ปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์สมัคร

http://recruit.tot.co.th/

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"