โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
เงินเดือน 11,230 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี หรือเทียบได้
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางเวชกิจฉุกเฉิน
-ได้รับประกาศนียบัตบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ADVERTISEMENT

2. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 6,160 บาท
คุณสมบัติ
-ม.3 ม.6
-เพศชาย อายุ 18-35 ปี

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ไฟล์แนบ
พนักงานทั่วไป

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"