คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ADVERTISEMENT

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 19,500 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนประยุกต์
  3. มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 3 ปี
  4. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฎ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 โทร.0-7331-3928 ต่อ 3756

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"