โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– มีประสบการณ์ด้านการสอนเกียวกับกิจกรรมนันทนาการ
– มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการออกกําลังกาย อุปกรณ์การกีฬา และการดูแล บํารุงรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าวุฒิ ปริญญาตรี
– สามารถทํางานได้เต็มเวลา
– เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็น อย่างดีเยี่ยมหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
– มีใบรับรองผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ C : Licence ขึ้นไปหรือมีใบรับรองจากสมาคมการกีฬาในการเล่นฟุตบอลอาชีพ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"