สอบ ก.พ. ภาค ก 2563 ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีอะไรบ้าง?

สอบ ก.พ. ภาค ก 2563 ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีอะไรบ้าง?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงาน ก.พ. มีการปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีอะไรบ้าง เริ่มใช้ปี 2563

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ADVERTISEMENT

วิชาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


ติดตามพวกเราที่นี้
ขอบคุณ-สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"