ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ADVERTISEMENT

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี ตั้งแต่ 28 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (จำนวน 3 อัตรา)
เงินเดือน : –

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
– อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์ทางด้านงานสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office. ได้ในระดับดี
– หากมีใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 28 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ลิงค์สมัคร
https://www.ghbank.co.th/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"