ประกาศอย่างเป็นทางการ! เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 63 15 ศูนย์สอบ 500,000 ที่นั่ง

ประกาศอย่างเป็นทางการ! เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 63 15 ศูนย์สอบ 500,000 ที่นั่ง

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 15 ศูนย์สอบ 500,000 ที่นั่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดประกาศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)และ อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.ระดับปริญญาตรี
4.ระดับปริญญาโท

ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

จำนวน 15 ศูนย์สอบ
1. กรุงเทพมหานคร 80,000 ที่นั่ง
2. นครปฐม 25,000 ที่นั่ง
3. ปทุมธานี 30,000 ที่นั่ง
4. พระนครศรีอยุธยา 25,000 ที่นั่ง
5. ราชบุรี 25,000 ที่นั่ง
6. ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่ง
7. ชลบุรี 32,000 ที่นั่ง
8. เชียงใหม่ 35,000 ที่นั่ง
9. พิษณุโลก 35,000 ที่นั่ง
10. นครราชสีมา 29,000 ที่นั่ง
11. อุดรธานี 30,000 ที่นั่ง
12. อุบลราชธานี 32,000 ที่นั่ง
13. ขอนแก่น 32,000 ที่นั่ง
14. สุราษฎร์ธานี 30,000 ที่นั่ง
15. สงขลา 40,000 ที่นั่ง

ADVERTISEMENT

กำหนดการสมัคร
– 6 – 27 ก.พ. 2563 เปิดรับสมัครสอบที่เว็บไซต์
– 6- 28 ก.พ. 2563 ชำระเงินค่าสมัครสอบ
– 17 มี.ค. – 26 มิ.ย. 2563 อัปโหลดรูปถ่าย
– 17 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
– 19 พ.ค. 2563 ประกาศสถานที่สอบ
– 28 มิ.ย. 2563 สอบเพื่อวัดความรู้ฯ (ทุกศูนย์ฯ)
– 10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลิงค์สมัคร
https://ocsc2.job.thai.com/

หมายเหตุ
– ตั้งแต่ 63 ไม่มีสอบซ่อมภาษาอังกฤษ
– ตั้งแต่ 63 ก.พ. ใช้หลักสูตรสอบใหม่
– ปี 63 เปิดสอบ 15 ศูนย์สอบ จำนวน 500,000 ที่นั่ง
– กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไฟล์แนบ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลดที่นี่
รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิ ดาวน์โหลดที่นี่
กำหนดการสอบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"