สำนักงบประมาณ เปิดสอบบรรจุ 6 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

สำนักงบประมาณ เปิดสอบบรรจุ 6 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับเข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (จำนวน 6 อัตรา)
เงินเดือน : 11,500 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลิงค์สมัคร
https://bb.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"