คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 19,500 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– ถ้าเป็นเพศขาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางานด้านนโยบายและแผน
– มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
– มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก
– มีประสบการณ์ในการทํางานด้านงานเลขานุการ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563 โทร. 0-7333-1301 ต่อ 1608

ลิงค์สมัคร
https://resume.psu.ac.th/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"