โรงเรียนร่มเกล้า (นราธิวาส) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ซานาวียะฮฺ (ระดับ 10)

โรงเรียนร่มเกล้า (นราธิวาส) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ซานาวียะฮฺ (ระดับ 10)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

โรงเรียนร่มเกล้า (นราธิวาส) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี, ซานาวียะฮฺ (ระดับ 10) ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
– วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– วุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺ (ระดับ 10) หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcipt) สำเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนร่มเกล้า อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทรศัพท์: 073 591 519 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"