โรงเรียนพัฒนศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปริญญาตรี 20-26 ม.ค. 63

โรงเรียนพัฒนศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปริญญาตรี 20-26 ม.ค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

โรงเรียนพัฒนศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือ
2.วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺ หรือเทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพัฒนศึกษา ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"