การรับสมัครสอบภาค ก. (กพ) 63 ประกาศรับสมัครสอบ มกราคม 2563

การรับสมัครสอบภาค ก. (กพ) 63 ประกาศรับสมัครสอบ มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

การรับสมัครสอบ ภาค ก (กพ) 2563 ประกาศรับสมัครสอบ มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
– สำนักงาน กพ.
– รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี พ.ศ. 2563
– ประกาศรับสมัครสอบ มกราคม 2563
– สมัครสอบ กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงาน กพ มีความคืบหน้าการสอบภาค ก. (ก.พ.) 2563 สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์ข่าวการสอบภาค ก. 2563 ดังนี้
1. จะมีการสอบทั้งแบบปกติ (Paper & Pencil)
2. และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer)

กำหนดการเบื้องต้น
– ประกาศรับสมัครสอบ ภายในมกราคม 2563
– เริ่มรับสมัครสอบ กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

โปรดติดตั้ง Mobile Application “JOB OCSC” ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS
– Android ดาวน์โหลดที่นี่
– iOS ดาวน์โหลดที่นี่

ใครสอบได้บ้าง?

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
4. ระดับวุฒิปริญญาโท

อ้างอิงประกาศจากสำนักงาน ก.พ.

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"