ศูนย์หม่อนไหมฯ นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร วุฒิ ปวช.

ศูนย์หม่อนไหมฯ นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร วุฒิ ปวช.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ศูนย์หม่อนไหมฯ นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เกษตร
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือทางอื่นทีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เห็นว่าเหมาะสม

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ (นราธิวาส) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7370-9710

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"