กรมเจ้าท่า บรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 4-24ม.ค. 63

กรมเจ้าท่า บรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 4-24ม.ค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 4 ถึง 24 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.นักวิชาการขนส่่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการเงินเและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ADVERTISEMENT

5.นักวิชาการตรวสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

7.นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ” วันเสาร์ที่ 4 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
https://md.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"