กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (ก.พ.) ตั้งแต่ 23 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรี
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)

2. ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรี
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3 .ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4 .ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ADVERTISEMENT

5 .ตำแหน่ง : พนักงานบริการ 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส

6 .ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า

7 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

8 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
– มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ.สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2563 ( โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"