กรมอนามัย เปิดบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก 20-24 มค. 63

กรมอนามัย เปิดบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก 20-24 มค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 5 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

เงินเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เลือกหัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย” ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
https://anamai.thaijobjob.com

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"