กองทัพอากาศ เปิดราชการ 908 อัตรา ตั้งแต่ 14 ม.ค.-24 ก.พ. 63

กองทัพอากาศ เปิดราชการ 908 อัตรา ตั้งแต่ 14 ม.ค.-24 ก.พ. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 908 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 14 ม.ค.-24 ก.พ. 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี 87 อัตรา

ADVERTISEMENT

2.บรรจุเป็นข้าราชการตำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลิงค์สมัคร
www.rtaf-recruit.com

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"