บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 6 มกราคม 2563

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 6 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 6 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจ/อาวุโส ขึ้นตรงกับฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการ/อาวุโส ส่วนสร้างสรรค์เนื้อหาและรายการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการ/อาวุโส ส่วนควบคุมและผลิตรายการ จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อ/อาวุโส ส่วนควบคุมและผลิตรายการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” (วงเล็บมุมซองบนขวาสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล)
2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
3. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject ตำแหน่ง ที่ต้องการสมัคร_ชื่อ – นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่_นายสุนทร ใจดี) พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานโดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้นในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail: [email protected]
โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"