สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัคร (ช/ญ) 100 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ตั้งแต่16ม.ค.-5 ก.พ.63

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัคร (ช/ญ) 100 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ตั้งแต่16ม.ค.-5 ก.พ.63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก (ชาย/หญิง) จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ม.ค. ถึง 5 ก.พ. 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1. สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา (พฐ.1)
2. สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา (พฐ.2)

ADVERTISEMENT

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 18 – 35 ปี
– เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
-วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ถึง 5 ก.พ. 2563

ลิงค์สมัคร
http://www.policeadmission.org/

ไฟล์แนบ

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"