สมศ. รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

สมศ. รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) รับสมัครวันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15.000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร
-ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์อนาคตศึกษา(Futures Studies) เอเชียศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภูมิภาคศึกษาวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

ADVERTISEMENT

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ประวัติย่อ (Resume)
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
6. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
7. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43 (เพศชาย)

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ [email protected] หรือสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์เวลา๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐น. ณสถาบันความมั่นคงศึกษาชั้น๗อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ด้านทิศตะวันตก (W2) ศูนย์ราชการฯถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯโทร. ๐๒๑๔๒๐๑๔๒ วันที่ 2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"