สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครจำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 13 – 24 มกราคม 2563

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครจำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 13 – 24 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกร (13 อัตรา) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) เปิดรับสมัคร 13 – 24 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัคร 13 – 24 มกราคม 2563

ลิงค์สมัคร
https://pdmo.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"