กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ หลายอัตรา ตั้งแต่ 13 – 31 ม.ค. 63

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ หลายอัตรา ตั้งแต่ 13 – 31 ม.ค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 ม.ค. 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

6.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงค์สมัคร
www.dsdw.go.th หรือ http://dsdw.thaijobjob.com

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"