กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสมาชิก อส. 108 อัตรา ตั้งแต่20 – 31 มกราคม 2563

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสมาชิก อส. 108 อัตรา ตั้งแต่20 – 31 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสมาชิก อส. 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : สมาชิก อส. 108 อัตรา
1. กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1
2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1
3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3
4. กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติพิเศษ (มีหนังสือรับรอง)
-อายุ 17 -60 ปี
-บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
-สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองและเคยได้รับการปฏับัติภารกิจของทางราชการ

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวนสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"