ธ.ก.ส.นราธิวาส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 2-15 มกราคม 2563

ธ.ก.ส.นราธิวาส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 2-15 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นราธิวาส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-15 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : อัตราจ้างรายวัน

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-เพศชาย จํานวน 1 ตำแหน่ง สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาคขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-เพศหญิง จำนวน 1 ตำแหน่ง
-มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัครวิชาชีพขั้นนสูง (ปวช.) ขึ้นไป 5 ทุกสาขาวิชา
-มีอายูไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไข่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นราธิวาส จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ โทร 073-530701

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"