สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 15 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 15 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2.พนักงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.พนักงานสถิติ 4 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางชากรศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"