กรมขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-22 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานขนส่ง 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหาธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 11-22 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"