สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-17 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.8)
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานที่
-สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง 1 อัตรา
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดนราธิวาส 2 อัตรา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 10-17 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"