กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วย เครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"