กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 72 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 72 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 69 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผลุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักรังสการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"