สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
-มีความสามารถทางด้านบัญชี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถลงรายรับ รายจ่ายทางบัญชี
-มีความละเอียดรอบคอบ

2.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ

3.เภสัชกร 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"