กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 22 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 22 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-24 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงาานแรงงาน 21 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

2.ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-24 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"