การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 208 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 208 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา
3.ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง 23 อัตรา
3.ผู้ช่วยบัญชี 6 อัตรา
4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
5.ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 25 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง 15 อัตรา
3.ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัคร
1.ผู้ช่วยช่าง (ชซง)
-ปวช. – ไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง/ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม/ยานยนต์/เครื่องกล/อุตสาหกรรม/เครื่องมือกล/ซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกล/โทรคมนาคม

2.ผู้ช่วยพัสดุ(ชพด)
-ปวช. – บัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจิสติกส์

3.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.)
-ปวช. – บัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.)
-ปวช. บัญชี

5.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ชชง (ปฟ)
-ปวช. ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

หมายเหตุ
กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้ได้รับอัตราค่าจ้างแนบท้ายระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ. 2560 (12,690 บาท)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร 1 2 3

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"