กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"