สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 241 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 241 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 241 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 มีนาคม – 26 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกรปฏิบัติการ 241 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 30 มีนาคม – 26 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"