กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสรรพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสรรพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

4.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

5.พี่เลี้ยง 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครงาน
ส่งสมัครได้ทางไปรษณีด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"