สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 24 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-14 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 20 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมีหรือทางเคมีเทคนิค

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 4-14 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"