กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ 51 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ 51 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 51 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-24 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ 11 อัตรา
1.นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้) 10 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 40 อัตรา
1.นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 15 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 25 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ่นไปของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 4-24 มกราคม 2565

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"