กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา รับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม – 5 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม – 5 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"