กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-26 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

2.เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 24 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.พี่เลี้ยง 7 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-26 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"