สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ22 อัตรา

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา (วท.บ.)
-สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กําหนดได้
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ internet
-มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน

ประกาศรับสมัคร

2.นายสัตวแพทย์ 17 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) รับสมัครวันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"