กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานกองทุนส่ง 2 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : [email protected] รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"