กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน

กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน รับสมัครวันนี้ถึง 21-28 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันนี้ถึง 21-28 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"