สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-19 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-19 สิงหาคม 2564

ระกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"