สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เภสัชกร 400 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหน่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาขีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"