สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไป 152 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 76 อัตร
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการวัฒนธรรม 178 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน

รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ

120725740001 เว็บไซต์ข่าวรับสมัครงานราชการล่าสุด
120725740002 เว็บไซต์ข่าวรับสมัครงานราชการล่าสุด
120725740003 เว็บไซต์ข่าวรับสมัครงานราชการล่าสุด

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"