สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จังหวัดละ 6 อัตรา จํานวน 26 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 156 อัตรา ได้แก่

1) เชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) สุโขทัย 4) พิษณุโลก 5) นครสวรรค์ 6) ขอนแก่น7) หนองคาย 8) อุดรธานี
9) สกลนคร 10) อุบลราชธานี 11) นครราชสีมา 12) ศรีสะเกษ13) สุรินทร์ 14) บุรีรัมย์ 15) กาญจนบุรี
16) ประจวบคีรีขันธ์ 17) พระนครศรีอยุธยา18) ชลบุรี 19) ระยอง 20) สุราษฎร์ธานี 21) กระบี่ 22) พังงา
23) ภูเก็ต 24) สงขลา25) สตูล 26) พัทลุง

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3.นักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

5.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2.อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จังหวัดละ 5 อัตรา จํานวน 50 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 250 อัตรา ได้แก่

1) น่าน 2) พะเยา 3) แพร่ 4) แม่ฮ่องสอน 5) ล้าพูน 6) ลําปาง 7) ตาก 8) กําแพงเพชร 9) อุตรดิตถ์
10) เพชรบูรณ์ 11) พิจิตร 12) อุทัยธานี 13) กาฬสินธุ์ 14) เลย 15) มหาสารคาม 16) หนองบัวลําภู 17) บึงกาฬ 18) นครพนม 19) ยโสธร 20) ชัยภูมิ 21) มุกดาหาร 22) ร้อยเอ็ด 23) อํานาจเจริญ 24) สมุทรสาคร
25) สมุทรปราการ 26) เพชรบุรี 27) ราชบุรี 28) นครปฐม 29) สมุทรสงคราม 30) นนทบุรี 31) ปทุมธานี 32) อ่างทอง 33) ชัยนาท 34) สระบุรี 35) สิงห์บุรี 36) สุพรรณบุรี 37) ลพบุรี 38) ตราด 39) ฉะเชิงเทรา 40) จันทบุรี 41) สระแก้ว 42) ปราจีนบุรี 43) นครนายก 44) ชุมพร 45) นครศรีธรรมราช 46) ระนอง
47) ตรัง 48) ปัตตานี 49) นราธิวาส 50) ยะลา

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3.นักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

5.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"