กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการขนส่ง 406 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัด รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร จังหวัดตรัง 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนราธิวาส 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดอุดรธานี 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดอ่างทอง 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดหนองคาย 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสุรินทร์ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสุโขทัย 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนครสวรรค์ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนครพนม 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนครปฐม 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดนครนายก 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดตราด 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดบุรีรัมย์ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสมุทรสาคร 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสตูล 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสงขลา 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสกลนคร 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดศรีสะเกษ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดเลย 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดลำพูน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดระยอง 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดยะลา 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดยโสธร 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดมุกดาหาร 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสิงห์บุรี 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร เจังหวัดชียงใหม่ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดชัยภูมิ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดชัยนาท 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดชลบุรี 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดมหาสารคาม 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสระบุรี 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดขอนแก่น 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดกำแพงเพชร 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดพิจิตร 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดพัทลุง 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดสระแก้ว 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดพังงา 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี 6 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดพะเยา จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดกระบี่ 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดปัตตานี 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดบึงกาฬ 5 อัตรา
ประกาศรับสมัคร จังหวัดปราจีนบุรี 5 อัตรา


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"